Výška plotu vesnice

Osobní pozemek je odlehlý kout. Přirozeně to chcete izolovat – postavte krásný plot, chraňte se před zvědavýma očima a zásahy. Když se kamarádíte se sousedy, pak plot mezi pozemky není nutný. A pokud ne? Pokud nechcete být veřejně vystaveni pod drobnohledem zvědavých tváří?

V článku rozebereme, jaká by měla být výška plotu mezi sousedy podle zákona z roku 2023 a co hrozí nedodržením stanovených pravidel a norem pro výšku materiálu a vzhled plotu, najdeme jak se řídí pravidla pro stavbu plotu mezi sousedními oblastmi.

Co způsobuje spory mezi sousedy při instalaci plotu?

Sousedé postavili plot na vlastní náklady a ukázalo se, že jedna ze stran vašeho pozemku byla oplocená. Zdálo by se, že bychom se měli radovat, neutratil se ani cent – ale je tu část plotu. Takové překvapení však zřídka způsobuje pozitivní emoce, pokud není předem dohodnuto. Předpokládejme, že nejsou porušeny hranice lokality – to je již plus, ale plot může být hluchý a vysoký. Může zastínit oblast, bránit proudění čerstvého vzduchu a rozpálit se od slunce. Je v tomto případě jednání souseda, který plot postavil, legální?

Nebo jiný příklad, při úpravě vašeho dvorku jste na základě osobních preferencí vlastního návrhu věnovali spoustu času a úsilí stavbě autorského dekorativního plotu. Nezasahujete do sousedů, nakoupili jste drahé rostliny a postavili živý plot – a oni si místo poděkování stěžují, že jim na pozemek leze plevel a okurky nedozrávají kvůli stínu, vyhrožují soudem pokud plot není odstraněn.

Kdo a v jakém případě má pravdu, rozebereme z pohledu zákona.

Instalace plotu mezi sousedními pozemky – kde začít

Před položením plotu mezi sousedy je podle zákona nutné vyznačit hranice pozemků, jinak může dojít k nedorozuměním. Chcete-li to provést, musíte provést průzkum. Pokud existuje plán hranic lokality a hranice nejsou vizuálně vyznačeny, měli byste zavolat geodeta a nařídit odstranění hranic v naturáliích.
Po přesném určení hranic – to znamená, že je celý proces domlouvání hranic se sousedy ukončen, můžete bez obav přistoupit k montáži plotu.
Jaká by měla být výška plotu mezi sousedy, jaký materiál by měl být při stavbě použit, je nutné koordinovat váš plot se sousedem přilehlé oblasti? Podívejme se na to vše z právního hlediska.

READ
Dutina v jabloni - příčiny a způsoby léčby

Plot mezi sousedy v soukromém sektoru podle zákona – SNiPs, SP (pravidla a normy) z roku 2023

Jaký plot mezi sousedy povoluje zákon? Vraťme se k současným pravidlům.

SP 53.13330.2019 (SNiP 30-02-97)

Nové vydání SNiP 30-02-97 vstoupilo v platnost 15.04.2020. dubna XNUMX Jedná se o soubor pravidel, která regulují plánování a rozvoj zahradnických oblastí a mají poradní charakter.
Před změnami SNiP nenastavoval výšku plotu, ale doporučil instalaci plotů ve formě sítí (mřížek) mezi sousedy, aby se minimalizovalo stínění.

Požadavky na výšku plotu jsou nyní uvedeny v SNiP (bod 6.2):

„Na obvodu zahradních pozemků se doporučuje uspořádat pletivový plot o výšce 1,2-1,8 m. S písemným souhlasem sousedů (odsouhlaseno s deskou SNT) je možné instalovat i jiné typy plotů popř. absence plotu.”

Kromě doporučení SNiP existují charty zahradnických sdružení a místní akty místních úřadů. Tyto dokumenty jsou již normativní.

Místní správní akty, Listiny

SNT, ONT, vesnice, chatové osady ve svých místních stanovách a zákonech jsou často založeny na obecně uznávaných normách a pravidlech městského plánování. Tato místní pravidla platí pro užívání společných prostor, jakož i pro instalaci plotů ohraničujících komunikaci a mezi sousedními plochami.
Nejčastěji jsou podle Charty SNT stanovena tato pravidla:

  • Plot od sousedů musí být z průsvitného materiálu (síťovina);
  • Výška plotu mezi sousedy by neměla přesáhnout 1,8 metru.

Po vzájemném písemném souhlasu vlastníků sousedních pozemků lze instalovat plot jiné výšky a konfigurace.

Při koupi pozemku se před stavbou plotu zeptejte, jak vysoký má být plot podle pravidel stanovených vnitřními předpisy.

Povolená výška plotu – jak řešit spory se sousedy

Pokud přesto dojde ke sporu kvůli výšce nebo materiálu plotu, abyste jej mohli vyřešit, musíte:

  1. Pokuste se spor vyřešit mírovým způsobem, domluvte se a společně problém vyřešte, protože ať si kdo říká co chce, se svými sousedy stejně musíte komunikovat tak či onak.
  2. Když se nepodaří záležitost smírně vyřešit a sousedé se nekontaktují, pak přistoupíme k dalšímu kroku – sháníme interní dokumenty, obracíme se na předsedu SNT, popř. na místní správu k vyřešení sporu. Odvolání může být ústní i písemné. Žádáme o pomoc místní úřady.
  3. Pokud výzvy k místním úřadům nepřinesly výsledky, zůstává soud. Než se však obrátíte na soudní orgány, měli byste se pečlivě připravit, shromáždit důkazní základnu, aby argumenty uvedené pro přijetí rozhodnutí byly na vaší straně, protože většina ustanovení souboru pravidel má poradní charakter a jasná pravidla protože výška plotů nesmí být uvedena v Chartě SNT mezi sousedy.
READ
Altajští holubi: jejich původ, popis, péče a údržba

Jaké další parametry plotu je třeba vzít v úvahu.

Pokud jste si zakoupili pozemek a plánujete stavbu domů a dalších staveb, stejně jako výsadbu stromů a keřů, pak byste měli zvážit nejen výšku plotu, ale také vzdálenost od sousedova plotu k vašemu domu, různé budovy v podobě užitkových bloků, altánů, garáží atd. jsme podrobně řekli v článku: „Minimální odsazení od hranic pozemku“. Protože tyto parametry jsou velmi důležité při registraci domu u Rosreestr. A mimochodem, pokud jste nepostavili plot, ale pouze plánujete, můžete použít přesnou kalkulačku pro výpočet materiálů pro plot – obrovská funkčnost, velký výběr parametrů.

Výkon

Plot od sousedů je důležitou součástí vašeho dalšího klidného soužití. I když vašim sousedům nevadí souvislý vysoký plot mezi pozemky, neznamená to, že svůj pozemek nikdy neprodají a nenajde se nový soused, který může být s výškou plotu nespokojený a nebude od něj vyžadovat být odstraněn. Případy jsou různé. Nikdy však nebudete muset nést dodatečné náklady a morální náklady, pokud plot instalujete v souladu s pravidly a předpisy platnými v době instalace.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: