Jak používat Ivermek: indikace, dávkování a návod k použití ve veterinární medicíně, užitečné tipy

Návod k použití Ivermek

Injekční roztok lehce opalescentní, bezbarvý až světle žlutý.

1 ml
ivermektin 10 mg
tokoferol acetát (vit. E) 40 mg

Pomocné látky: diethylenglykol monoethylether, polyoxyethylovaný-35-ricinový olej, benzylalkohol, voda na injekci.

Baleno po 1, 10, 20, 50, 100, 250 ml ve skleněných lahvičkách a 500 ml ve skleněných lahvičkách, uzavřené pryžovými zátkami, vyztužené hliníkovými uzávěry se sponami pro kontrolu prvního otevření. Lahvičky balení 1 ml, 50 ks. baleno v kartonových krabicích. Lahvičky s přípravkem 20, 50, 100 ml lze balit do jednotlivých kartonových obalů. Každé spotřebitelské balení je dodáváno s návodem k použití léčivého přípravku.

Farmakologické (biologické) vlastnosti a účinky

Antiparazitikum systémového účinku ze třídy makrocyklických laktonů.

Ivermektin, který je součástí léčiva, má výrazný antiparazitický účinek na larvální a pohlavně zralou fázi vývoje hlístic trávicího traktu, plic a očí, larvy podkožních, nosohltanových, žaludečních much, vší, pijavic a sarkoptoidních roztočů .

Mechanismus účinku ivermektinu spočívá v jeho vlivu na velikost proudu chloridových iontů membránami nervových a svalových buněk parazita. Hlavními cíli jsou chloridové kanály citlivé na glutamát a také receptory kyseliny gama-aminomáselné. Změna proudu iontů chlóru narušuje vedení nervových vzruchů, což vede k paralýze a smrti parazita.

Po parenterálním podání léčiva se ivermektin rychle vstřebává z místa vpichu a distribuuje se do orgánů a tkání zvířete, přičemž poskytuje paraziticidní účinek po dobu 10-14 dnů. Z těla zvířat se vylučuje močí a žlučí, u kojících zvířat i mlékem.

Podle stupně dopadu na organismus patří Ivermek ® dle GOST 12.1.007-76 ke středně nebezpečným látkám (třída nebezpečnosti 3), účinná látka – ivermektin mezi extrémně nebezpečné látky (třída nebezpečnosti 1). Droga v doporučených dávkách nemá embryotoxický, teratogenní a mutagenní účinek, ve vnějším prostředí se rychle ničí. Droga je toxická pro včely, stejně jako pro ryby a další vodní organismy.

Indikace pro použití léku IVERMEK ®

S terapeutickým a profylaktickým účelem pro arachnoentomózu a nematodózu:

  • dobytek se strongylatózou (hemonchóza, ostertagióza, nematodiróza, marshallaghióza, kooperióza, esofagostomiáza, bunostomiáza a chabertióza), trichuriáza, strongyloidóza, thelazióza, sifunkulatóza, hypodermatóza, psoroptóza a chorioptóza, sarkoptóza;
  • ovce a kozy s diktyokaulózou, protostrongylózou, strongylatózami (mullerióza, hemonchóza, ostertagióza, nematodiróza, marshallagiáza, kooperióza, ezofagostomóza, bunostomiáza a chabertióza), trichuriáza, strongyloidóza, melofagóza, psoroptóza,
  • Jelen s diktyokaulózou, ostertagiózou, nematodirózou, strongyloidózou, trichuriázou, edemagenózou, cefenomyózou a sarkoptovým svrabem;
  • velbloudi s diktyokaulózou, ostertagiózou, nematodirózou, strongyloidózou, trichuriázou a sarkoptovým svrabem;
  • prasata s trichuriázou, ascariázou, metastrongylózou, ezofagostamózou, strongyloidózou, stefanurózou, hematopinózou a sarkoptovým svrabem.
READ
Cibulové herbicidy

Postup při podávání žádostí

Ivermek ® se podává jednorázově intramuskulárně při dodržení pravidel asepse: prasatům – do oblasti krku nebo vnitřní strany stehen, u přežvýkavců – do oblasti zádi nebo krku v následujících dávkách:

  • dobytek, ovce, kozy, jeleni a velbloudi – 1 ml na 50 kg hmotnosti zvířete (200 μg ivermektinu na 1 kg tělesné hmotnosti);
  • prasata – 1 ml na 33 kg hmotnosti zvířete (300 μg ivermektinu na 1 kg tělesné hmotnosti).

V závažných případech onemocnění zvířat sarkoptoidóza zpracování se provádí dvakrát v intervalu 8-10 dnů.

Pokud je objem injekčního roztoku větší než 10 ml, měl by být zvířeti podán na několik míst.

Manipulace se zvířaty při háďátka provádí na podzim před postavením pro údržbu stájí a na jaře před vyháněním na pastvu, proti napadení gadfly – ihned po skončení léta gadflies, proti patogenům arachnoentomózy – podle indikací.

Každá série léku je předběžně testována na malé skupině (7-10 hlav) zvířat. Při absenci komplikací do 3 dnů začnou zpracovávat celá hospodářská zvířata.

Vlastnosti působení léku během první aplikace a zrušení nebyly odhaleny.

Je třeba se vyvarovat porušení lékového režimu, tk. to může snížit jeho účinnost. Pokud je další léčba vynechána, měla by být provedena co nejdříve ve stejné dávce.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky a komplikace při užívání léku Ivermek ® v souladu s pokyny zpravidla nejsou dodržovány. U některých zvířat se může v místě vpichu objevit otok, který po 3-5 dnech bez použití terapeutických látek vymizí.

Se zvýšenou individuální citlivostí zvířete na složky léčiva a výskytem alergických reakcí, jakož i vedlejších účinků (zvýšené slinění, zvýšená defekace a močení, ataxie), jsou zvířeti předepsány antihistaminika a symptomatická terapie.

na předávkovat lék, zvíře může pociťovat depresivní stav, třes, zvýšené slinění, odmítání krmení, řídkou stolici. Neexistují žádné specifické detoxikační prostředky, používají se obecná opatření k odstranění léku z těla a symptomatická terapie.

Kontraindikace užívání léku IVERMEK ®

  • individuální přecitlivělost zvířete na složky léčiva (včetně anamnézy).

Použití drogy není povoleno:

  • pacienti s infekčními chorobami a podvyživená zvířata;
  • březí samice, jejichž mléko bude použito pro potravinářské účely, méně než 28 dní před začátkem laktace.
READ
Jak se zbavit čmeláka ve zdi domu, zpod střechy, jak dostat čmeláky ven na venkov

Zvláštní pokyny a opatření pro osobní prevenci

Ivermek ® by se neměl užívat současně s léky obsahujícími makrocyklické laktony z důvodu možného vzájemného zesílení toxického účinku.

Porážka přežvýkavců (včetně velbloudů) a prasat na maso je povolena nejdříve 28 dní po posledním použití přípravku Ivermek ® . V případě nucené porážky zvířat před stanovenými lhůtami lze maso použít jako krmivo pro kožešinová zvířata.

Mléko dojných zvířat je povoleno používat pro potravinářské účely nejdříve 28 dní po posledním podání léku. Mléko získané dříve než ve stanovené době lze po převaření použít do krmiva pro zvířata.

Opatření osobní prevence

Při práci s lékem Ivermek ® byste měli dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s drogami. Při práci nekuřte, nepijte a nejezte. Na konci práce je třeba si umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

Osoby s přecitlivělostí na složky léku by se měly vyhýbat přímému kontaktu s lékem Ivermek ® .

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi očí je třeba je omýt velkým množstvím vody. V případě alergických reakcí nebo v případě náhodného požití léku do lidského těla byste měli okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (měli byste mít s sebou návod k použití léku nebo štítek).

Prázdné nádoby pod léčivým přípravkem se nesmí používat pro domácí účely, musí se likvidovat s domovním odpadem.

Podmínky skladování IVERMEK ®

Lék by měl být skladován v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, na místě chráněném před přímým slunečním zářením, mimo dosah dětí, při teplotě 0°C až 25°C.

Nepoužitý léčivý přípravek se likviduje v souladu s požadavky legislativy.

Doba použitelnosti IVERMEC ®

Doba použitelnosti při dodržení podmínek skladování v neotevřeném obalu výrobce je 2 roky od data výroby, po prvním otevření primárního obalu – ne více než 42 dnů. Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: